Kristina Cruisesin erityisehdot

Nämä erityisehdot koskevat varauksia, jotka tehdään 1.7.2018 jälkeen

Ennen 1.7.2018 tehtyjä varauksia koskevat erityisehdot löytyvät alempana tällä sivulla.

Kristina Cruisesin tuottamat matkat ovat matkapaketteja, joista matkanjärjestäjä on asettanut lainsäädännössä edellytetyn vakuuden maksujesi turvaksi. Vakuus kattaa kaikki Kristina Cruisesin tuottamat matkapaketit.

Matkojen erityisluonteen vuoksi noudatamme seuraavia erityisehtoja.

 

Ilmoittautuminen ja maksusuoritukset
Matkalle ilmoittaudutaan Kristina Cruisesille puh. (05) 211 44 tai www.kristinacruises.com

Ilmoittautumisen yhteydessä lähetämme viitepankkisiirrot sekä ennakkomaksua että loppusuoritusta varten. Matkustajan on tarkastettava laskuista sekä matkustusasiakirjoista niiden oikeellisuus ja se, että palvelukokonaisuus vastaa sovittua sekä on välittömästi ilmoitettava mahdollisista virheistä matkanjärjestäjälle. Ennakkomaksu on 200 € / hlö (ROPAX-risteilyillä 100 € / hlö) ja eräpäivä viikon kuluttua ilmoittautumisesta. Internetin kautta tehdyissä varauksissa ennakkomaksu on maksettava varauksen yhteydessä. Maksamalla ennakkomaksun laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä vahvistat ilmoittautumisesi ja matkasopimus syntyy. Loppusuorituksen eräpäivä on useimmilla risteilyillä 30 vrk ennen matkan alkua. Joillakin matkoilla loppulasku voi erääntyä aiemmin tai myöhemmin. Jos varaat matkasi omasta matkatoimistostasi, maksetaan kaikki maksut kyseiselle matkatoimistolle.

Luottokorteista maksuvälineinä käyvät yleisimmät luottokortit.

Maksaessaan varausmaksun matkustaja hyväksyy yleiset matkapakettiehdot sekä Kristina Cruises Oy:n erityisehdot ja sitoutuu noudattamaan kuljetusyhtiöiden kuljetusehtoja, -määräyksiä sekä järjestyssääntöjä mukaan lukien matkatavaroita ja niiden määrää koskevat säännöt ja määräykset.

Matkustajan tulee matkaa varatessaan antaa nimitiedot täsmälleen samassa muodossa ja järjestyksessä kuin ne ovat matkalla käytettävässä passissa tai matkustusasiakirjassa. Muutoksista ja uudelleen kirjoitettavista lipuista/matkadokumenteista peritään muutoskulu 100 € / hlö sekä palveluntuottajan lisäkulut.

 

Peruutusehdot
Matkojen peruutusehdot poikkeavat Yleisistä matkapakettiehdoista ja näitä noudatetaan peruutuksen syystä riippumatta.

  • Matkan peruutusajankohdaksi katsotaan se aika, jolloin Kristina Cruises saa tiedon peruutuksesta.
    Mikäli matkustaja peruuttaa matkansa viimeistään 91 vuorokautta ennen sen alkamista, maksetaan varausmaksu hänelle takaisin vähennettyinä toimistokuluilla.
  • Mikäli peruutus tapahtuu 90 -61 vuorokautta ennen matkan alkua, peruutuskulut ovat ennakkomaksun suuruiset.
  • Mikäli matka peruutetaan 60 -31 vuorokautta ennen matkan alkua on matkanjärjestäjällä oikeus periä 50 % matkan kokonaishinnasta.
  • Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 30 vuorokautta ennen matkan alkua on matkanjärjestäjällä oikeus periä 95% matkan hinnasta.

Mikäli matka erikoisluonteensa takia vaatii edellä mainituista peruutusehdoista poikkeavat peruutusehdot, mainitaan niistä, sekä mahdollisesti poikkeavista maksuehdoista ko. matkan esittelyn yhteydessä.

Ropax – risteilyjen peruutusehdot noudattavat yleisten matkapakettiehtojen (kohta 4) mukaisia peruutusehtoja.

Jos matkustaja ei käytä jotain varaamaansa palvelua, hänelle ei muodostu oikeutta maksujen palautukseen käyttämättä jääneiden palveluiden osalta.

 

Toimistokulut
Yleisten valmismatkaehtojen mukaisista peruutuksista ja muutoksista peritään toimistokuluina 100 € / hlö (ROPAX-risteilyistä 70 € / hlö).

 

Vakuutukset ja matkustusasiakirjat
Kehotamme peruutusturvan sisältävän matkustaja- ja matkatavaravakuutuksen hankkimista jo matkan varausvaiheessa. Pyydämme tarkistamaan ottamaasi vakuutukseen sisältyvät mahdolliset vastuurajoitukset, jotka saattavat lisätä matkustajan omaa vastuuta. Kristina Cruises Oy ei vastaa henkilökohtaisista tapaturmista eikä matkustajan omaisuutta kohdanneista vahingoista. Matkanjärjestäjä ei ole vahingonkorvausvastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta tilanteesta, lakkotilanteista, luonnonkatastrofeista, terrorismista tai muista vastaavista tilanteista.

Kaikilla matkoilla tarvitaan voimassa oleva passi. Useat maat edellyttävät, että passi on voimassa vielä 6 kuukautta matkan jälkeen. Tarkistakaa maakohtaiset passisäädökset matkatoimistostamme. Passissa on myös oltava riittävästi tyhjiä sivuja jäljellä mahdollisia viisumeita ja leimoja varten. Myös virallinen poliisiviranomaisen myöntämä henkilökortti käy matkustusasiakirjana tietyissä maissa. Matkanjärjestäjä ei vastaa matkustajalle aiheutuvasta vahingosta, mikäli hänen matkansa estyy tai keskeytyy puutteellisten matka-asiakirjojen, rikkinäisen passin tai viisumin epäämisen takia. Passi ja viisumisäädökset koskevat Suomen kansalaisia. Jos matkustat muun maan passilla, pyydämme ilmoittamaan siitä matkan ilmoittautumisvaiheessa.

 

Muut erityisehdot
Matkanjärjestäjällä on oikeus tarjota alennusmatkoja. Alennetut hinnat ovat voimassa ilmoitetun ajan. Tarjous ei koske aiemmin tilattuja matkoja eikä kahta alennusta myönnetä samanaikaisesti.

Pidätämme oikeuden vaihtaa matkanjohtajaa / asiantuntijavierasta äkillisen sairastumisen tai muun erityisen syyn vuoksi.

Kristina Cruises ei vastaa matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista eikä esitteessä / internetsivuilla mahdollisesti olevista painovirheistä.

Kristina Cruises Oy,
Kirkkokatu 16, 48100 Kotka
KKV 3210/00/MjMv, SMAL 35906

Kristina Cruises Oy:n Erityisehdot – Koskevat varauksia, jotka on tehty ennen 1.7.2018

Kristina Cruisesin tuottamat matkat ovat valmismatkoja, joista matkanjärjestäjä on asettanut valmismatkaliikkeestä annetun lain 9 §:ssä tarkoitetun vakuuden Kuluttajavirastolle. Vakuus kattaa kaikki Kristina Cruisesin tuottamat valmismatkat. Käyttämättömistä palveluista ei suoriteta takaisinmaksua. Matkojen erityisluonteen vuoksi noudatamme seuraavia erityisehtoja.

Ilmoittautuminen ja maksusuoritukset
Matkalle ilmoittaudutaan Kristina Cruisesille puh. (05) 211 44. Ilmoittautumisen yhteydessä lähetämme viitepankkisiirrot sekä ennakkomaksua että loppusuoritusta varten. Matkustajan on tarkastettava laskuista sekä matkustusasiakirjoista niiden oikeellisuus ja se että palvelukokonaisuus vastaa sovittua sekä on välittömästi ilmoitettava mahdollisista virheistä matkanjärjestäjälle. Ennakkomaksu on 200 € / hlö (ROPAX-risteilyillä 100 € / hlö) ja eräpäivä viikon kuluttua ilmoittautumisesta. Internetin kautta tehdyissä varauksissa ennakkomaksu on maksettava varauksen yhteydessä. Maksamalla ennakkomaksun laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä vahvistat ilmoittautumisesi ja matkasopimus syntyy. Loppusuorituksen eräpäivä on useimmilla risteilyillä 30 vrk ennen matkan alkua. Joillakin matkoilla loppulasku voi erääntyä aiemmin tai myöhemmin. Jos varaat matkasi omasta matkatoimistostasi, maksetaan kaikki maksut kyseiselle matkatoimistolle.

Luottokorteista maksuvälineinä käyvät yleisimmät luottokortit.

Maksaessaan varausmaksun matkustaja hyväksyy yleiset valmismatkaehdot sekä Kristina Cruises Oy:n erityisehdot ja sitoutuu noudattamaan kuljetusyhtiöiden kuljetusehtoja, -määräyksiä sekä järjestyssääntöjä mukaan lukien matkatavaroita ja niiden määrää koskevat säännöt ja määräykset.

Matkustajan tulee matkaa varatessaan antaa nimitiedot täsmälleen samassa muodossa ja järjestyksessä kuin ne ovat matkalla käytettävässä passissa tai matkustusasiakirjassa. Muutoksista ja uudelleen kirjoitettavista lipuista/matkadokumenteista peritään muutoskulu 100 € / hlö sekä palveluntuottajan lisäkulut.

Peruutusehdot
Poikkeavat Yleisistä Valmismatkaehdoista ja noudatetaan peruutuksen syystä riippumatta pois lukien  peruutus ylivoimaisen esteen vuoksi (katso seuraava kohta). Matkan peruutusajankohdaksi katsotaan se aika, jolloin Kristina Cruises saa tiedon peruutuksesta.

  • Mikäli matkustaja peruuttaa matkansa viimeistään 2 kuukautta ennen sen alkamista, maksetaan varausmaksu hänelle takaisin vähennettyinä toimistokuluilla.
  • Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 2 kuukautta mutta viimeistään 28 vrk ennen matkan alkua, peruutuskulut ovat ennakkomaksun suuruiset.
  • Mikäli matka peruutetaan myöhemmin kuin 28 vrk, mutta viimeistään 14 vrk ennen matkan alkua on matkanjärjestäjällä oikeus periä 50 % matkan kokonaishinnasta.
  • Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 14 vrk ennen matkan alkua ei matkustajalla ole oikeutta maksun palautukseen.

Kristina Cruisesilla on oikeus periä lisäksi kohtuullinen korvaus peruuttamisesta aiheutuvista toimenpiteistä kuten ennakkoon maksetuista palveluista (esim. reittilennot, hotellit, liput tai muut matkajärjestelyt) sekä laivayhtiöiden peruutuskuluista syntyneiden todellisten kustannusten mukaan, mikäli nämä kustannukset ylittävät edellä mainittujen peruutusehtojen kulut.

Matkustajan oikeus peruuttaa matka ylivoimaisen esteen vuoksi
Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma, hänellä on valmismatkalain mukainen oikeus peruuttaa sopimus (Valmismatkalaki 15§ 2 mom., Yleiset valmismatkaehdot 5.1 a.b) Jos matkalle lähdön este on äkillinen sairaus, se on todistettava lääkärintodistuksella. Matkustajan toimittamasta lääkärintodistuksesta on selvittävä sekä sairastumisen ajankohta että luonnehdinta suomen kielellä. Matkustajan tulee huomioida, että äkillisellä sairastumisella ei tarkoiteta kroonista tai pitkäaikaissairautta, jonka oireet pahenevat. Jos matkustaja peruuttaa jo vahvistetun matkan ylivoimaisen esteen vuoksi Kristina Cruises Oy:llä on oikeus periä toimistokulujen lisäksi kohtuullinen korvaus peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä, kuten ennakkoon maksetuista palveluista (esim. reittilennot, hotellit, liput tai muut matkajärjestelyt) sekä laivayhtiöiden peruutuskuluista syntyneiden, todellisten kustannusten mukaan. Jo kirjoitetuista lentolipuista ei hyvitystä. Kehotamme matkustajiamme ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusvakuutus oman, lähiomaisen tai matkatoverin vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta. Suosittelemme teitä tarkistamaan vakuutusyhtiöltänne peruutusturvan kattavuuden. Joissakin vakuutuksissa korvausmääriä on rajoitettu, josta voi seurata matkustajan oman vastuun laajentuminen. Matkustajan on hyvä jo varausvaiheessa tiedostaa, että erityisesti viimehetken peruutuksien ollessa kyseessä saattaa matkan peruutuskulut olla suuremmat kuin matkustajan suorittamat maksut matkanjärjestäjälle. Jos matkustaja ei käytä jotain varaamaansa palvelua, hänelle ei muodostu oikeutta maksujen palautukseen käyttämättä jääneiden palveluiden osalta.

Toimistokulut
Yleisten valmismatkaehtojen mukaisista peruutuksista ja muutoksista peritään toimistokuluina 100 € / hlö (ROPAX-risteilyistä 70 € / hlö).

Vakuutukset ja matkustusasiakirjat
Kehotamme peruutusturvan sisältävän matkustaja- ja matkatavaravakuutuksen hankkimista jo matkan varausvaiheessa. Pyydämme tarkistamaan ottamaasi vakuutukseen sisältyvät mahdolliset vastuurajoitukset, jotka saattavat lisätä matkustajan omaa vastuuta. Kristina Cruises Oy ei vastaa henkilökohtaisista tapaturmista eikä matkustajan omaisuutta kohdanneista vahingoista. Matkanjärjestäjä ei ole vahingonkorvausvastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta tilanteesta, lakkotilanteista, luonnonkatastrofeista, terrorismista tai muista vastaavista tilanteista.

Kaikilla matkoilla tarvitaan voimassa oleva passi. Useat maat edellyttävät, että passi on voimassa vielä 6 kuukautta matkan jälkeen. Tarkistakaa maakohtaiset passisäädökset matkatoimistostamme. Passissa on myös oltava riittävästi tyhjiä sivuja jäljellä mahdollisia viisumeita ja leimoja varten. Myös henkilökortti käy matkustusasiakirjana tietyissä maissa. Matkanjärjestäjä ei vastaa matkustajalle aiheutuvasta vahingosta, mikäli hänen matkansa estyy tai keskeytyy puutteellisten matka-asiakirjojen, rikkinäisen passin tai viisumin epäämisen takia. Passi ja viisumisäädökset koskevat Suomen kansalaisia. Jos matkustat muun maan passilla, pyydämme ilmoittamaan siitä matkan ilmoittautumisvaiheessa.

Muut erityisehdot
Matkanjärjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa matkan vähäisen osanottajamäärän vuoksi (Yleiset valmismatkaehdot 11.1.). Peruuttamisesta ilmoitetaan tällöin viimeistään 21 vrk ennen matkan alkua ja mahdolliset matkustajan jo maksamat maksut palautetaan peruutusilmoituksen jälkeen matkustajan ilmoittamalle tilille. Kristina Cruisesin matkojen toteuttamiseen vaaditaan vähimmäismäärä matkustajia. Myös lisäretkille/-matkoille tarvitaan riittävä määrä osallistujia.

Esitteissä ja näillä sivuilla mainitut hinnat ovat voimassa kunnes uusi hinnasto tai uusi esite ilmestyy. Matkanjärjestäjällä on yleisten valmismatkaehtojen mukainen oikeus muuttaa hintoja.

Matkanjärjestäjällä on oikeus tarjota alennusmatkoja. Alennetut hinnat ovat voimassa ilmoitetun ajan. Tarjous ei koske aiemmin tilattuja matkoja eikä kahta alennusta myönnetä samanaikaisesti.

Pidätämme oikeuden vaihtaa matkanjohtaja / asiantuntijavieras äkillisen sairastumisen tai muun erityisen syyn vuoksi.

Kristina Cruises ei vastaa matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista eikä esitteessä / internetsivuilla mahdollisesti olevista painovirheistä.

 

Kristina Cruises Oy,
Kirkkokatu 16, 48100 Kotka
KKV 3210/00/MjMv, SMAL 35906