Sosiokulttuurinen vastuu

 • Toimintamme peruspilareita ovat läpinäkyvyys ja kunnioitus. Olemme sitoutuneet olemaan sanojemme mittaisia, myös ennalta arvaamattomissa tilanteissa.
 • Tuemme oikein toimimisen kulttuurin kehittymistä.
 • Kunnioitamme kaikessa toiminnassamme ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta, lakia ja sopimuksia (kansainväliset lait ihmisoikeuksista, työoloista, ympäristöstä ja korruption vastaisesta toiminnasta).
 • Toimimme yhteistyössä sellaisten toimijoiden kanssa, jotka noudattavat Kristina Cruisesin vastuullisuusohjeistusta.
 • Emme järjestä matkojemme aikana tutustumista kohteisiin, joissa eläinten kohtelu on kyseenalaista. Noudatamme ABTAn ohjeistusta eläinmatkailusta.
 • Emme tee vierailuja orpokoteihin tai paikallisiin kouluihin (UNICEFin suositusten mukaisesti) ja vastustamme lapsiin kohdistuvan hyväksikäytön kaikilla tasoilla.

Ympäristövastuu

 • Järjestämme ryhmämatkoja – kuormitus ympäristölle on yksilömatkailua matalampi.
 • Käymme vuoropuhelua varustamo- ja kuljetuskumppaneidemme kanssa hiilidioksidipäästöistä ja mikäli mahdollista, valitsemme vähäpäästöisen vaihtoehdon.
 • Pyrimme järjestämään matkoja myös kohteiden huippusesongin ulkopuolella ja täten huolehtimaan kohteiden kantokyvystä.

Hiilidioksidipäästöjen kompensointi

 • Valmistelemme parhaillaan hiilidioksidipäästöjen kompensointiohjelmaamme yhteistyössä D-mat Oy:n kanssa. Kompensointiohjelmamme julkaistaan kevään 2020 aikana.

Taloudellinen vastuu

 • Aina kun on mahdollista, hankimme palvelumme paikalliselta toimijalta ilman monikansallisia välikäsiä, jotta kohteeseen jäävän rahan määrä maksimoituu.
 • Huolehdimme pääosin matkoillamme palveluhenkilökunnalle maksettavista palvelurahoista (jotka ovat merkittävä osa heidän ansiotaan) kansainvälisen tavan mukaan. Matkoille, joissa palvelurahat eivät sisälly hintaan, olemme antaneet suosituksen palvelurahan määrästä.
 • Meillä on myös vastuu kannattavan, lainmukaisen ja kilpailukykyisen liiketoiminnan ylläpitämistä ja kehittämisestä.