Sosiokulttuurinen vastuu

 • Toimintamme peruspilareita ovat läpinäkyvyys ja kunnioitus. Olemme sitoutuneet olemaan sanojemme mittaisia, myös ennalta arvaamattomissa tilanteissa.
 • Tuemme oikein toimimisen kulttuurin kehittymistä.
 • Kunnioitamme kaikessa toiminnassamme ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta, lakia ja sopimuksia (kansainväliset lait ihmisoikeuksista, työoloista, ympäristöstä ja korruption vastaisesta toiminnasta).
 • Sekä matkailijoiden että paikallisen väestön terveysturvallisuus on meille olennaisen tärkeää. Noudatamme poikkeuksetta sekä suomalaisten että paikallisten viranomaisten ohjeistusta. Mikäli esim. varustamolla on viranomaisvaatimuksia tiukempia määräyksiä, noudatamme niitä.
 • Toimimme yhteistyössä sellaisten toimijoiden kanssa, jotka noudattavat Kristinan vastuullisuusohjeistusta.
 • Emme järjestä matkojemme aikana tutustumista kohteisiin, joissa eläinten kohtelu on kyseenalaista. Noudatamme ABTAn ohjeistusta eläinmatkailusta.
 • Emme tee vierailuja orpokoteihin tai paikallisiin kouluihin (UNICEFin suositusten mukaisesti) ja vastustamme lapsiin kohdistuvan hyväksikäytön kaikilla tasoilla.
 • Pyrimme hankkimaan palvelut paikallisilta toimijoilta, jotta positiiviset vaikutukset vierailustamme paikalliselle väestölle ovat mahdollisimman suuret.
 • Kannamme sosiokulttuurista vastuuta myös vastuullisuustekomme kautta työllistämällä suomalaisia nuoria.
 • Panostamme jatkuvaan kouluttautumiseen ja oman osaamisen kehittämiseen vastuullisuusasioissa.

Ympäristövastuu

 • Järjestämme ryhmämatkoja – kuormitus ympäristölle on yksilömatkailua matalampi.
 • Käymme vuoropuhelua varustamo- ja kuljetuskumppaneidemme kanssa hiilidioksidipäästöistä ja mikäli mahdollista, valitsemme vähäpäästöisen vaihtoehdon.
 • Pyrimme järjestämään matkoja myös kohteiden huippusesongin ulkopuolella ja täten huolehtimaan kohteiden kantokyvystä.
 • Pyrimme tekemään ympäristökuormituksen kannalta hyviä lentovalintoja
 • Palvelutuotannostamme löytyy myös tuotteita, jossa matkailu on mahdollista lähes 0-päästöillä
 • Olemme selvittäneet ulkopuolisen asiantuntijan avulla (D-mat Oy) matkojemme ilmastokuormia huomioiden kaikki matkakokonaisuuden päästöt (lennot, ruokailut, majoitukset, risteilyn, kuljetukset kohteissa, laivanrakentamisen)
 • Kompensoimme matkojemme hiilidioksidipäästöjä Vastuullisuustekomme kautta osallistumalla Taimitekoon.

Taloudellinen vastuu

 • Aina kun on mahdollista, hankimme palvelumme paikalliselta toimijalta ilman monikansallisia välikäsiä, jotta kohteeseen jäävän rahan määrä maksimoituu.
 • Huolehdimme pääosin matkoillamme palveluhenkilökunnalle maksettavista palvelurahoista (jotka ovat merkittävä osa heidän ansiotaan) kansainvälisen tavan mukaisesti. Matkoille, joissa palvelurahat eivät sisälly hintaan, olemme antaneet suosituksen palvelurahan määrästä.
 • Huolehdimme, että vastuu kannattavan, lainmukaisen ja kilpailukykyisen liiketoiminnan ylläpitämisestä ja kehittämisestä toteutuu. Pyrimme sekä maksamaan että veloittamaan kohtuullisia hintoja, jotta voimme olla  vakuuttuneita lainmukaisesta ja reilusta liiketoiminnasta.

 

Lisätietoja vastuullisten valintojemme taustalla olevista sitoumuksista ja julistuksista: