Ongelmat ja hätätilanteet

Kristinan yhteyshenkilö

Kaikilla matkoilla, jos muuta ei ole mainittu, Kristinan edustajana/yhteyshenkilönä on kyseisen matkan matkanjohtaja. Matkanjohtajan puhelinnumero/yhteystiedot lähetetään  toimintaohjeiden yhteydessä tai tekstiviestillä. Puhelinnumero on käytettävissä matkan ensimmäisestä päivästä lähtien siihen asti, kunnes matka päättyy. Ennen matkaa ja matkan jälkeen voit ottaa yhteyttä Kristinan asiakaspalveluun.

Puutteet matkalla

Jos huomaat matkan aikana puutteita, ongelmia tai mahdollisia virheitä, niistä sinun tulee ilmoittaa ensisijaisesti Kristinan matkanjohtajalle viipymättä. Risteilymatkojen ja kiertomatkojen luonteesta johtuen virheiden korjaaminen jälkikäteen ei aina ole mahdollista. Oma-aloitteisesti virheen voit korjata vasta, kun tieto on matkanjohtajalla ja asiasta on sovittu.