Tietosuoja ja henkilötietokäytäntö

Kristina Cruises Oy (Kristina Cruises) käsittelee kaikkia antamiasi henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen ja henkilötietolain mukaisesti. Kerromme tässä selosteessa mahdollisimman yksinkertaiseesti ja selkeästi, miten Kristina Cruises kerää ja käyttää henkilötietojasi sekä miten niitä käsitellään. Lisäksi saat tietoa henkilötietojen säilytysajoista sekä oikeuksistasi rekisteröitynä.

Henkilötiedolla tarkoitetaan tunnistettavissa olevaan tai tunnistettuun luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Kyse on henkilötiedoista, jos niiden perusteella saadaan selville, kenestä luonnollisesta henkilöstä on kyse.

Rekisteröity on luonnollinen henkilö eli ihminen, jonka henkilötietoja kulloinkin käsitellään. Käsittelyllä tarkoitetaan toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin joko manuaalisesti tai automaattista tietojenkäsittelyä hyväksi käyttäen. Käsittely voi olla esimerkiksi tietojen keräämistä, järjestämistä, tallentamista, säilyttämistä, muokkaamista, luovuttamista ja poistamista. Rekisterinpitäjä on yritys, joka säilyttää henkilötietoja ja määrää henkilötietojen käytöstä. Henkilötietojen käsittelijä on taas itsenäinen elinkeinonharjoittaja, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun.

1.   Henkilötietorekisterin ylläpitäjä ja yhteystiedot

Kristina Cruises on Kristina Cruises Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterin sekä muiden hallitsemiensa palveluiden (verkkosivusto) rekisterinpitäjä.

Kristina Cruises Oy
Kirkkokatu 16, 48100 Kotka
05 211 44

Yhteyshenkilö tietosuojaan ja rekistereitä koskevissa asioissa:

Antti Partanen
antti.partanen@kristinacruises.com
05 211 4227

Kristina Cruises Oy on määritellyt tietosuojaselvityksessään, että sen ei tarvitse nimetä erillistä tietosuojavastaavaa.

2.   Rekisterin nimi

Kristina Cruises Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

3.   Rekisterin tietosisältö sekä henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Kristina Cruises käsittelee henkilötietojasi lainmukaisesti. Voimme käyttää tietoja samanaikaisesti matkapaketin/palvelun/etämyynnin toteuttamiseen (sopimus, oikeutettu etu), suoramarkkinointiin (suostumus ja oikeutettu etu), ja lakisääteiseen velvoitteeseen perustuen.

Matkavarauksiin ja matkoihin, asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon, suoramarkkinointiin ja uutiskirjeen tilauksiin Kristina Cruises kerää henkilötietoja ennen kaikkea suoraan käyttäjiltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä myös eri markkinointitoimenpiteiden, kuten kilpailujen, arvontojen ja palautekyselyjen yhteydessä. Voi olla, että varauksen yhteydessä tai muihin asioihin liittyen joudut ilmoittamaan omien henkilötietojen lisäksi myös matkaseurueeseen kuuluvan muun henkilön tietoja. Kristina Cruises velvoittaa, että tällöin ilmoittajalla on kaikkien suostumus henkilötietojen ilmoittamiseen.

Pitääksemme antamasi henkilötiedot ajan tasalla, voimme päivittää rekisteriä julkisista ja yksityisistä rekistereistä saatavilla tiedoilla, kuten muuttuneilla osoitetiedoilla.

 

Matkan ja palveluiden toteuttaminen

Kun varaat matkan/palvelun/tuotteen myyntitoimistomme/edustajamme (puhelin, sähköposti, chat, kasvokkain tapahtuva myynti) tai verkkosivuston kristinacruises.com kautta, keräämme sinulta henkilötietoja matkavarauksen-/tilauksen toteuttamiseksi. Kerättävät henkilötiedot voivat vaihdella riippuen matkan/palvelun tyypistä. Näitä ovat esimerkiksi jokaisen varaukseen kuuluvan matkustajan nimi, syntymäaika, kansallisuus, sukupuoli, passitiedot ja muut matkan toteuttamiseksi vaadittavat tiedot. Lisäksi keräämme varaajan osoitteen, yhteystiedot sekä laskutus- ja maksutiedot. Varauksen yhteydessä varaajalle muodostetaan myös yksilöivä asiakasnumero.

Varaukseen liittyen keräämme myös tiedot varauksesta (varausnumero, varaustuotteet sekä matkustajien mahdolliset muut vapaaehtoisesti annettavat tiedot kuten erityisruokavaliot, ruoka-aineallergiat ja liikuntarajoitteet).

Antamalla näitä tietoja, suostut samalla siihen, että Kristina Cruises käsittelee näitä henkilötietoja tilaamasi matkasopimuksen/palvelun/tuotteen toteuttamiseksi. Voimme käyttää näitä tietoja muun muassa matka-asiakirjoihin, hotellivarauksiin, lentoihin ja muihin lisäpalveluihin (esimerkiksi retket), joita olet varannut. Käytämme tietoja myös kirjanpitomme tarpeisiin sekä mahdollisten viisumien ja muiden maahantulolupien hakemiseen.

 

Asiakaspalvelu ja asiakassuhteen hoito

Kun otat yhteyttä myyntitoimistoomme, joko käymällä paikan päällä, soittamalla, chatin kautta tai sähköpostitse, voimme kerätä henkilötietojasi asiasi hoitamiseksi. Näitä tietoja ovat usein nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja varausnumero. Jos annat myös muita yleisiä henkilötietoja varaukseesi liittyen (kuten allergiat, liikuntarajoitteet tai muihin matkustajiin liittyvät tiedot), kirjaamme ne ylös varaukseesi. Palvellaksemme sinua paremmin, voimme kerätä ylös myös tietoa palveluhistoriastasi eli tietoja aiemmista yhteydenotoistasi ja antamistasi palautteista.

Antamalla näitä tietoja voimme palvella sinua paremmin. Tällaisia tarkoituksia voivat olla esimerkiksi varaukseen liittyvät muutokset ja kysymykset, palautteet matkasta / palveluista tai muut asiat. Jos osa tai kaikki tarvittavat henkilötiedot löytyvät jo rekisteristämme (olemassa oleva varaus, markkinointirekisteri), varmistamme järjestelmässä olevien tietojen ajantasaisuuden yhteydenoton yhteydessä.

 

Tietojen lähettäminen

Henkilötietojasi käsitellään myös tietojen edelleen lähettämiseen. Varaukseesi liittyvien yhteystietojen mukaan lähetämme sinulle matkaan liittyvää informaatiota (esimerkiksi varausvahvistukset, toimintaohjeet, muut lisätiedot). Käytämme antamaasi sähköpostia tietojen lähettämiseen, mutta voimme myös postittaa tietoja varauksesta. Matkapuhelinnumeroasi käytämme vain tärkeiden matkaan liittyvien asioiden tiedottamiseen (esim. tietoja lentoaikataulujen muutoksista, matkanjohtajan yhteystiedot). Matkan jälkeen lähetämme kaikille sähköpostilla palautekyselyn.

 

Markkinointi

Jos olet tilannut Kristina Cruisesin matkan tai muita palveluita, voimme käsitellä henkilötietojasi edellä mainittujen tarkoitusten lisäksi myös suoramarkkinointiin (sähköinen ja perinteinen suoramarkkinointi). Voimme käyttää henkilötietojasi osana markkinoinnin analyysia ja tilastointia. Profiloinnin avulla voimme kohdentaa markkinointi- ja asiakasviestintäämme sinua kiinnostavaksi. Muista, että voit milloin tahansa peruuttaa markkinointiviestien lähetyksen.

Jos olet tilannut uutiskirjeemme, käytämme ilmoittamiasi tietoja (nimi, sähköposti, ostohistoria, käyttötottumukset) uutiskirjeen lähettämiseen ja sen sisällön personnointiin. Voimme kohdentaa sinulle markkinointiviestintää, jonka uskomme olevan sinua kiinnostavaa esimerkiksi perustuen aikaisempiin matkoihisi.

Voimme käyttää markkinoinnin profilointia ja personointia myös verkkosivustollamme, verkkomainonnassamme sekä sosiaalisen median viestinnässä.  Analysoimme verkkosivustomme käyttötottumuksia evästeiden avulla, joista voit lukea tarkemmin evästekäytännöstä.

4.   Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin ne kulloisenkin käsittelyperusteen kannalta on tarpeen. Asiakashallintajärjestelmäämme keräämämme henkilötiedot säilytetään tietokannassa kuuden vuoden ajan viimeisestä varauksesta tai yhteydenotosta. Jos olet tilannut uutiskirjeemme, säilytämme yhteystietojasi niin kauan, kunnes peruutat uutiskirjetilauksen tai pyydät henkilötietojesi poistamista. Samoja henkilötietojasi voimme säilyttää useassa paikassa eri käyttötarkoituksiin. Vaikka peruuttaisit suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn esimerkiksi suoramarkkinoinnin osalta, voimme säilyttää tietoja muihin tarkoituksiin, joihin henkilötietojasi vielä tarvitaan.

5.   Henkilötietojen luovutukset

Taataksemme matkojen ja tilaamiesi palvelujen, kuten retkien tai muiden aktiviteettien, sujuvan onnistumisen, voimme jakaa henkilötietojasi eri yhteistyökumppaneillemme ja alihankkijoillemme. Tällaisia kumppaneita ovat esimerkiksi hotellit, lentoyhtiöt, IT-järjestelmätoimittajat, kuljetusyritykset ja muut matkaan liittyvien palveluiden toimittajat. Eri maissa henkilötietoja voidaan vaatia myös viranomaisten taholta. Tällöin tietoja käytetään esimerkiksi rajatarkastuksissa, viisumien hakemisessa ja muissa viranomaisten katsomissa syissä. Minimoimme henkilötietojen jakamista ja annamme aina vain tarvittavat henkilötiedot eteenpäin. Henkilötietojasi ei missään tilanteessa myydä kolmansille osapuolille.

Luovutus kolmanteen maahan

Kristina Cruises järjestää risteilyjä ja matkoja myös EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa sitä, että joudumme matkan toteuttamisen onnistumiseksi siirtämään henkilötietoja näihin maihin yhteistyökumppaneillemme, alihankkijoille tai organisaatioille. Kristina Cruiseilla on vastuu varmistaa osaltaan, että henkilötietojen turvallisuus on riittävällä tasolla.

6.   Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen suojaaminen ja turvaaminen luvattomalta käytöltä tai katoamiselta on ensiarvoisen tärkeää. Tietojen joutumista vääriin käsiin voidaan ennaltaehkäistä huomioimalla tietosuoja kaikessa toiminnassa alusta loppuun asti. Tässä Kristina Cruises noudattaa oletusarvoisen tietosuojan ja sisäänrakennetun tietosuojan periaatteita. Henkilöstömme on ohjeistettu toimimaan Kristina Cruisesin tietosuojaperiaatteiden mukaisesti. Paperimuodossa oleva aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla työntekijöillä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

7.   Oikeutesi rekisteröitynä

Oikeus peruuttaa suostumus

Sinulla on rekisteröitynä oikeus peruuttaa suostumus, johon henkilötietojen käsittely on perustunut. Suostumuksen voit peruuta milloin tahansa ottamalla Kristina Cruisesiin yhteyttä. Jos peruutat suostumuksen, poistamme tähän liittyvät henkilötiedot ja lopetamme käsittelyn, joka perustuu suostumukseen. Huomioithan, että vaikka peruutat suostumuksen ja käsittely sen osalta keskeytetään, tietojasi voi säilyä käytettäväksi muihin tarkoituksiin. Näitä voivat olla esimerkiksi lakiin ja sopimukseen perustuvat käsittelyperusteet.

 

Oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Voit tarkastaa, mitä sinua koskevia tietoja Kristina Cruisesin asiakas- ja markkinointirekiseriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön voit tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 8 mukaisesti. Tämän tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta. Mikäli kuitenkin pyydät useampia kopioita tai käytät tarkastusoikeutta useammin kuin kerran vuodessa, voimme veloittaa sinulta kohtuullisen maksun. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

 

Oikeus vaatia tietojen oikaisemista, poistamista, rajoittamista ja käsittelyn vastustamista.

Rekisteröitynä voit vaatia rekisteröitynä sinua koskevien virheellisten, tarpeettomien, vanhentuneiden tai puutteellisten tietojen poistamista, muuttamista tai käsittelyn rajoittamista. Mikäli huomaat, että jokin henkilötieto vaatii muutoksia, ilmoita siitä Kristina Cruiseille. Tämän voit tehdä milloin tahansa.

Sinulla on myös oikeus poistaa sinua koskevat tiedot eli tulla unohdetuksi. Jos henkilötietojasi ei enää tarvita siihen käyttötarkoitukseen, johon ne on kerätty, poistamme tietosi pyynnöstä olettaen, että tietoja ei enää tarvita muun lainsäädännön tai edun nojalla. Voit myös tietyin edellytyksin vaatia henkilötietojesi käytön rajoitusta.

Sinulla on oikeus, milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä silloin, kun olet antanut suostumuksen henkilötietojen käsittelylle. Voit myös vastustaa sellaisten sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu Kristina Cruisesin oikeutettuun etuun tai profilointiin.

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää antamiesi henkilötietojen siirtämistä toiselle yritykselle tai rekisterinpitäjälle, jos tietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja jos tietoja käsitellään jonkinlaisella ohjelmalla tai automaattisesti. Henkilötietojen siirto-oikeutta ei kuitenkaan ole, jos se vaikuttaa haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.

8.   Yhteydenotot ja valitukset

Jos haluat tietää, mitä sinua koskevia tietoja olemme tallentaneet, voit pyytää tarkastusoikeuden nojalla näitä tietoja lähettämällä kirjallisen pyynnön Kristina Cruisesin rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. Huomioithan, että pyyntö on lähetettävä kirjallisesti.

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tehdä valitus toimintavaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli Kristina Cruises ei ole toiminnassaan noudattanut soveltuvaa tietosuojakäytäntöä. Jos olet sitä mieltä, että Kristina Cruises rikkoo henkilötietolakia tai tietosuojakäytäntöä, voit tehdä valituksen Tietosuojavaltuutetun toimistoon (www.tietosuoja.fi)

9.   Henkilötietokäytänteen muutokset

Kristina Cruisesin toiminta kehittyy jatkuvasti. Pidätämme oikeuden muuttaa tätä henkilötietokäytäntöä.

Evästekäytäntö

Kristina Cruises voi aika ajoin tallentaa tietokoneellesi “eväisteinä” tietoa. Eväste (eng. Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän selaimen välimuistiin. Kristina Cruises käyttää evästeitä palveluiden parantamiseen, tekniseen toimivuuteen, tuotekehitykseen sekä mainonnan kohdentamiseen. Evästeitä ei käytetä käyttäjän henkilöllisyyden määrittämiseen.

Mikäli et halua vastaanottaa evästeitä, voit valita selaimessasi evästeiden estävän asetuksen. Otathan huomioon, että evästeiden estäminen saattaa estää sinua käyttämästä tiettyjä palveluita sivustolla.

Mainonnan kohdentaminen

Sivustolla voidaan käyttää Google AdWordsin ja sosiaalisen median uudelleenmarkkinointipalvelua mainonnan kohdentamiseksi perustuen aikaisempaan vierailuusi Sivustolla. Voit halutessasi kieltää mainonnan kohdentamisen estämällä evästeet.

Verkkosivustojen kävijäseuranta

Kristina Cruises käyttää verkkosivujen kävijäseurantapalveluja, kuten Google Analytics -palvelua kerätäkseen anonyymejä tilastoja sivuston käyttäjistä tarkoituksenaan parantaa sivuston sisältöjä. Jos et halua Kristina Cruisesin seuraavan vierailujasi sivustolla, voit estää verkkoseurantapalvelut opt-out -toiminnolla.