Lähtemällä Kristinan matkaan kasvatat Suomeen uutta metsää ja työllistät suomalaisia nuoria. Kristina osallistuu vas­tuullisuustekona Taimitekoon, jonka avulla emme vain kompensoi hiilidioksidipäästöjä vaan mahdollistamme suomalaisten nuorten työllistämistä istutustöihin. Olemme luokitelleet ulkopuolisen asiantuntija (D-mat Oy) laskelmien avulla matkamme ja määritel­leet istutettavien taimien määrän jokaista matkalla ollutta matkus­tajaa kohden. Vastuullisuusteko on Kristinan tapaan sisällytetty matkasi hintaan.

Lue lisää Kristinan vastuullisuusohjelmasta

Taimiteko

 • Taimiteon tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta hiilinielumetsää turvetuotannosta poistetuille maa-aloille vuoteen 2030 mennessä.
 • Syntyneet hiilidioksiditonnit muutetaan nuorten istuttamiksi taimiksi. Yksi taimi kompensoi (keskimääräinen hiilivarastonsa 55 vuoden aikana) n. 235 kg CO2.
 • Taimien istutuksesta ja metsien hoidosta ja omistuksesta vastaa Suomen 4H-yhdistys.
 • Hankeen suojelija on Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Lisätietoja:  www.taimiteko.fi

Kompensointitaulukko

Kompensointitaulukossa on esitetty matkojen  laskennallinen hiilijalanjälki kustakin matkasta henkilöä kohden ja istutettavien taimien määrä. Jokainen matka kompensoidaan 100 %:sti ja kompensaatio sisältyy matkan hintaan. Tämän sivun alaosassa on avattu tarkemmin laskelmien perusteita.

Matka HJJ kg Taimia / hlö
Lk. 5 Kaukomatkat 4299 18 kpl (100%)
Lk. 4 Kaakkois-Aasia risteily 2511 11 kpl (100%)
Lk. 4 Kanarian risteily 2656 11 kpl (100%)
Lk. 4 Välimeren risteily 2245 10 kpl (100%)
Lk. 3 Norja ja pohjoiset vedet 2089 9 kpl (100%)
Lk. 3 Euroopan jokiristeily (myös ROPAX-yhteydellä) 1685 7 kpl (100%)
Lk. 2 ROPAX Saksa 584 2 kpl (100%)
Lk. 1 ROPAX Ruotsi 293 1 kpl (100%)
Lk. 1 Kristina Rails Suomi 94 1 kpl(100%)
Lk. 1 Kotimaa, yöpyminen 65 1 kpl (100%)
Lk. 1 Kotimaa, päivämatka 35 1 kpl (100%)

1 taimi = 235 kg CO2e/55 vuotta

Kompensointiluokat: Lk. 5 (15-20 taimea), Lk. 4 (10-14 taimea), Lk. 3 (5-9 taimea), Lk. 2 (2-4 taimea), Lk. 5 (0-1 taimea),

Kristinan matkojen hiilijalanjälkilaskenta

Vastuullisen toimintamme tueksi olemme tehneet matkojemme hiilijalanjälkilaskennassa yhteisyötä D-mat Oy:n kanssa, joka on kestävän tulevaisuuden asiantuntijayritys. D-mat Oy on erikoistunut hiili- ja materiaalijalanjälkilaskentaan sekä kestävien elämäntapojen tutkimiseen ja mahdollistamiseen. D-mat Oy on tehnyt mm. Sitran elämäntapatestin laskurin.

Laskelmat perustuvat Kristinan toteuttamien matkojen keskiarvoihin ja tehtyihin tyypillisiin matkoihin. Matkojen kokonaishiilijalanjäljen laskennassa on otettu huomioon (keskiarvoina matkatyypin mukaisesti):

 • lennot huolimatta siitä, että suuri osa käyttämistämme lennoista on jo kompensoitu. Haluamme omalta osaltamme olla lisäkompensoimassa niitäkin.
 • risteilyt matkatyypin mukaan
 • linja-autokuljetukset kohdemaissa tai Helsingistä Helsinkiin
 • hotelliyöt
 • ruokailut
 • maaohjelma

Risteilyjen päästölaskelmat on laatinut D-mat Oy. Kotimaan RAILS-tuotteiden ja linja-autolla tehtävien matkojen kuljetusten hiilidioksidipäästöjen laskennassa on hyödynnetty VTT:n Lipasto -tietokantaa linja-autojen EURO6 direktiivin mukaisesti. Ruokailuissa ja majoituksessa on noudatettu kotimaassa samaa logiikkaan kuin kansainvälisten matkojen laskennassa.

Hiilijalanjälkilaskennassa käytetyt luvut, laskurit ja lukujen taustalla olevat perusteet:

 • Lennot
  Kansainvälisen siviili ilmailujärjestön ICAO Carbon Emissions Calculator. Saatu luku on kerrottu Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneelin IPCCn suosittelemalla yläilmakehävaikutuskertoimella 2,7.

 

 • Risteily
  Risteilyjen laskennassa on käytetty varustamoilta saatuja lukuja. Risteilyn kokonaishiilijalanjälkeen on laskettu mukaan polttoaineen, veden ja sähkön kulutus. Laskelmissa on huomioitu myös laivan rakentamisesta aiheutuva kuorma. Luvut on saatu varustamoilta vuonna 2019.

 

 • Linja-automatkat
  Ulkomaan matkoissa keskimääräinen km ajomatka on arvioitu 2019 matkojen perusteella ja kotimaan matkoissa ajokilometrit on laskettu vuoden 2020 keskimääräisten matkojen perusteella. Rails-junamatkoissa linja-autosiirtymien osalta on huomioitu 50 km/päivä. Laskelmissa on käytetty lukua 70 g CO2e/hkm, joka perustuu VTT:n Lipasto tietokantaan ja EURO6 standardin mukaiseen ajoneuvoon maantieajossa täytenä.

 

 

 • Ruokailut ja maaohjelma
  Laskennassa on arvioitu, että ruuan kulutus on matkan aikana kaksinkertainen suhteessa siihen mitä keskiverto suomalainen kuluttaa kotona ollessaan. Kokonaisruokamäärän hiilijalanjälki päivää kohden on noin 10 kg/vrk. Maaohjelman osalta olemme arvioineet hiilijalanjäljen olevan 7 kg.

Hiilijalanjälki (HJJ) lyhyesti

 • Tuotteen tai palvelun aiheuttama ilmastokuorma = kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana syntyy.
 • HJJ = hiilijalanjälki = CO2E = hiilidioksidiekvivalenttitonni = hiilidioksidin lmastovaikutus = ilmastokuorma
 • Maitolitran HJJ= 1 kilogramma CO2-ekv
 • 1 taimi kompensoi elinaikanaan n. 235 kg CO2-ekv

 

Lisätietoja laskennasta ja kompensoinnista: birthe.suni@kristina.fi