Kristinan vastuullisuusohjeistus yhteistyökumppaneille

Vastuullisuus on yksi  Kristinan liiketoiminnan ytimistä. Tähtäämme vastuulliseen ja eettiseen toimintaan kaikilla liiketoimintamme osa-alueilla ja oletamme kaikkien alihankkijoidemme toimivan samalla tavoin. Alihankkijoidemme tulee noudattaa seuraavia periaatteita*:

 1. tuottaa palveluita, jotka kunnioittavat ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja lakia (kansainväliset lait ihmisoikeuksista, työoloista, ympäristöstä ja korruption vastaisesta toiminnasta).
 2. noudattaa UNICEFIn Lasten oikeuksien sopimusta (https://www.unicef.fi/tyomme/lapsen-oikeudet/lapsen-oikeuksien-sopimus/lapsen-oikeuksien-sopimuksen-koko-teksti/)
 3. huomioida palveluidensa tuottamisessa UNICEFin kestävän kehityksen tavoitteet kaikilta osin (https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-paakohteet/kestavan-kehityksen-tavoitteet/ )
 4. noudattaa ABTAn ohjeistusta eläinmatkailusta (https://www.abta.com/industry-zone/raising-standards-in-the-industry/animals-in-tourism)
 5. arvostaa luonnon monimuotoisuutta
 6. tuottaa resurssitehokkaita, puhtaita ja hyvin hoidettuja palveluita
 7. estää saastuttamista ja roskaamista
 8. edistää hiilidioksidipäästöjen minimoimista
 9. paikallisyhteistyökumppanimme ovat velvollisia informoimaan henkilökuntaamme ja asiakkaitamme kohteen eettisistä menettelytavoista  ja käyttävät aina paikallisten määräysten ja sertifiointien mukaisia oppaita

*mikäli yhteistyökumppani toimii näiden vastaisesti pidätämme oikeuden vetäytyä yhteistyöstä

Sustainability guidelines for Kristina’s partners

Sustainability is at the core of Kristina’s business operations. We aim to promote sustainable and ethical development throughout all areas of our business and expect our suppliers to operate in the same manner. We require that all our suppliers comply with the following principles**:

 1. should produce services that respect human rights, equality and the law (national and international laws about human rights, working conditions, environment and anti-corruption)
 2. follow the guidelines of  Unicef about Child Protection https://www.unicef.org/child-protection
 3. respects in production the Sustainable Development Goals of UNICEF (https://www.unicef.org/sdgs )
 4. follow the ABTA Animal Welfare Guidelines (https://www.abta.com/industry-zone/raising-standards-in-the-industry/animals-in-tourism)
 5. respect the biodiversity
 6. to produce resource efficient, clean and well-managed operations
 7. to prevent pollution and littering
 8. to foster minimizing the CO2 emissions
 9. As our partner agency, you are responsible for informing your customers about local codes of conduct and to provide guiding services that comply with local regulations and certifications

**in case the partner ingores any of these guidelines, we reserve the right to determine our collaboration

 

Huomoithan nämä vastuullisen retkituotannon hyvät  käytänteet/ Kindly note the Sustainabilty Code of Good Practice.

 • Lisätietoja vastuullisuusohjeistuksesta saa tarvittaessa/for additional information please contact birthe.suni@kristina.fi