Kristina Cruises Oy:n vastuullisuusohjeistus yhteistyökumppaneille

Vastuullisuus on yksi Kristina Cruises Oy:n liiketoiminnan ytimistä. Tähtäämme vastuulliseen ja eettiseen toimintaan kaikilla liiketoimintamme osa-alueilla ja oletamme kaikkien alihankkijoidemme toimivan samalla tavoin. Alihankkijoidemme tulee noudattaa seuraavia periaatteita:

  1. tuottaa palveluita, jotka kunnioittavat ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja lakia (kansainväliset lait ihmisoikeuksista, työoloista, ympäristöstä ja korruption vastaisesta toiminnasta)
  2. huomioida palveluidensa tuottamisessa UNICEFin kestävän kehityksen tavoitteet (https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-paakohteet/kestavan-kehityksen-tavoitteet/ )
  3. noudattaa ABTAn ohjeistusta eläinmatkailusta (https://www.abta.com/industry-zone/raising-standards-in-the-industry/animals-in-tourism)
  4. arvostaa luonnon monimuotoisuutta
  5. tuottaa resurssitehokkaita, puhtaita ja hyvin hoidettuja palveluita
  6. estää saastuttamista ja roskaamista
  7. edistää hiilidioksidipäästöjen minimoimista.