Kristina Cruises Facebook-kilpailun säännöt


Kilpailun järjestäjä

Kilpailun järjestää Kristina Cruises Oy (jäljempänä ”Järjestäjä”).

Osallistujan tulee vapauttaa Facebook kaikesta vastuusta. Kampanja ei liity mitenkään Facebookiin, eikä Facebook hallinnoi, sponsoroi tai suosittele sitä.

Kilpailuun osallistuminen

Arvontaan voivat osallistua kaikki 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole arvonnan Järjestäjän tai kilpailun järjestämiseen osallistuvien yritysten työntekijöillä tai heidän perheenjäsenillään. Kilpailuun osallistuminen on vastikkeetonta eikä edellytä tuotteen tai palvelun ostamista. Sama henkilö voi osallistua kilpailuun vain kerran. Osallistumisen yhteydessä voi liittyä Järjestäjän asiakasrekisteriin. Rekisteriin liittyneet saavat jatkossa tiedotteita järjestäjiltä. Kilpailuun voi osallistua myös postikortilla lähettämällä nimen ja yhteystiedon osoitteeseen Kristina Cruises Oy, Kirkkokatu 16, 48100 Kotka. Lähettäjä maksaa postikulut.

Kilpailuaika

Kilpailuaika on 5.4.2016–30.4.2016. Kilpailuajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. Vastuu osallistumisen perille saapumisesta osallistumisaikana on osallistujalla. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvista osallistumisesteistä tai virheistä osallistumisessa.

Palkinto ja arvonta

Kaikkien kilpailuun osallistuneiden kesken arvotaan yksi (1) 400 € risteilylahjakortti, jonka voi käyttää seuraaviin risteilyihin:

Lahjakortti on voimassa vuoden arvontapäivästä.
Palkinto arvotaan 5.5.2016. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Palkinnon lunastus ja rajoitteet

Voittajalle annetaan tarkemmat ohjeet palkinnon lunastamisesta. Palkinto on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää kolmannelle taholle. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. Järjestäjä voi kieltäytyä luovuttamasta palkintoa tai vaatia luovutettuja palkintoja takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella.

Oikeudet

Oikeudet kilpailuun liittyvään materiaaliin ja niihin liittyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat järjestäjälle. Pidätämme oikeuden lyhentää, muokata ja rajata materiaaleja.

Järjestäjän ja yhteistyökumppaneiden vahingonkorvausvastuu

Järjestäjä ja kilpailun yhteistyökumppanit eivät vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat osallistumisesta kilpailuun, palkinnon lunastamisesta tai palkinnon käyttämisestä. Järjestäjän ja yhteistyökumppanien vastuu palkinnon voittajaa kohtaan ei koskaan ylitä palkinnon arvoa. Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän ja kilpailun yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

Verot

Järjestäjä vastaa kilpailupalkinnosta mahdollisesti aiheutuvasta arpajaisverosta.

Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus

Osallistujien henkilötietoja käsitellään järjestäjän rekisteriselosteen ehtojen mukaisesti. Osallistumalla kilpailuun osallistuja myöntää järjestäjälle oikeuden käyttää palkinnon voittaneen nimeä, kuvaa tai lausumaa kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai eri korvausta.

Sääntöjen muuttaminen

Järjestäjä pidättää oikeuden näiden sääntöjen muuttamiseen.

 

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Kristina Cruises Oy
Kirkkokatu 16
48100 Kotka
puh. +358 5 211 44

Rekisterin nimi
Kristina Cruises Oy:n asiakasrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa uusiin tarkoituksiin, suoramarkkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen.

Rekisterin pitämisen peruste
Henkilötietolain 19§ mukainen suoramarkkinointirekisteri.

Rekisterin sisältämät tiedot
Palvelussa voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
– asiakkaan etu- ja sukunimi / yrityksen nimi
– postiosoite
– kiinteän puhelinliittymän numero, matkapuhelinliittymän numero
– sähköpostiosoite
– toimialat

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

Tietojen luovutus
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisterin suojaus
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Tarkastus- ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukainen oikeus tietojensa tarkistamiseen. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Kristina Cruises Oy, Kirkkokatu 16, 48100 Kotka.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä kirjeitse tai sähköpostitse yllä mainittuihin osoitteisiin.

Suoramarkkinoinnin kieltäminen edellyttää rekisteröinnin poistamista.

Tekniset häiriöt

Kristina Cruises Oy ei vastaa mahdollisista teknisistä häiriöistä.

 

Matkahaku

Kristina®-matkanjohtaja aina mukana

Takaamme asiakkaillemme suomalaisen, kokeneen matkanjohtajan palvelut. Risteilysi alkaa jo Helsinki-Vantaan lentoasemalta tai kotisatamastasi matkanjohtajamme johdolla. Yhden matkanjohtajan kanssa matkustaa 15–40 lomailijaa.

X