Taimiteossa nuoret saavat kesätyökokemusta ja tekevät konkreettisia ilmastotekoja

Nuorisojärjestö 4H:n Taimiteko-toiminnassa istutetaan vuonna 2022 eri organisaatioiden sekä yksityisten henkilöiden lahjoittamia puun taimia jo neljättä kesää. Taimiteko työllistää satoja alle 18-vuotiaita nuoria ympäri Suomea. Suomalainen perheyhtiö Kristina toteuttaa omaa yhteiskuntavastuutaan kompensoimalla tarjoamiensa matkojen hiilidioksidipäästöjä Taimiteon kautta.

Taimiteko antaa nuorille toivoa – ja kesätöitä

Ilmastonmuutos pelottaa ja mietityttää erityisesti nuoria. Taimiteon tavoitteena on luoda lapsille ja nuorille toivoa sekä oppimisympäristöjä kasvavista metsistä. Nuoret tekevät konkreettisia ilmastotekoja sekä saavat koulutusta ja työkokemusta, jota voivat hyödyntää myöhemmin opinnoissaan.

Tulevana kesänä sadat, pääasiassa peruskoulun päättävät nuoret työllistyvät Taimiteko-toiminnan kautta. Monelle nuorelle taimien istuttaminen on ensimmäinen kesätyöpaikka.

Nuori on työsuhteessa paikalliseen 4H-yhdistykseen ja saa työstä virallisen työtodistuksen. Istutustyötä voi tehdä myös 4H-yrittäjänä. Nuori saa työstään urakkapalkan riippuen hänen istuttamiensa taimien määrästä. Ennen istutusta nuori saa koulutuksen työhön.

Taimiteko poikkeaakin muista metsityshankkeista siinä, että toiminnan keskiössä ovat nuoret. Konkreettiset teot myös vähentävät tutkitusti nuorten ilmastoahdistusta.

Kristina on osa suomalaisten kumppaneiden joukkoa

Taimiteko on myös hiilikompensaatiota, jossa hiilidioksidipäästöjä pyritään vähentämään hiilinieluja luomalla. Perusajatuksena on, että organisaatio on jo omalla toiminnallaan vähentänyt päästöjään mahdollisimman paljon, ja jäljelle jäävät päästöt hyvitetään Taimiteon kautta.

Kesällä 2022 istutetaan lähes 6 000 tainta kompensoimaan vuoden 2021 Kristinan yhteismatkjen hiilidioksidipäästöjä.

Lue lisää vastuullisuusohjelmastamme

Taimiteossa yritykset, liitot, säätiöt, muut organisaatiot ja myös yksityishenkilöt voivat lahjoittaa puun taimia ja näin toteuttaa yhteiskuntavastuutaan helpolla ja konkreettisella tavalla. Vuoden 2022 alussa Taimitekoja on tekemässä jo reilusti yli 80 yhteistyökumppania.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on toiminut Taimiteon suojelijana vuodesta 2019. Presidentti on todennut, että osallistumalla toimintaan nuoret tekevät konkreettisia tekoja ilmaston puolesta.

Taimiteko voitti Suomen Keskuskauppakamarin Vuoden vastuullisuusteko 2021 -kilpailun, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta yritysten tekemästä vastuullisuustyöstä. Voittaja valittiin yli 160 ehdokkaan joukosta Planet Companyn ja KPMG:n sekä Keskuskauppakamarin esikarsinnan jälkeen.

 

Kristinan vastuullisuusteko on taimiteko